Om förskolan

Vår vision

På vår förskola ska barnen bli trygga individer med bra självkänsla. De ska utveckla empati och förstå att de i samspel med andra kan påverka sin situation.

Vi ska ha ett varmt och öppet klimat där vi visar respekt och tillit till varandra och där våra olikheter berikar verksamheten. Vår miljö ska vara lockande, inspirerande och tillgänglig.

Vi ska ha en trygg, positiv och glädjefylld vardag där man blir lyssnad på och respekterad för den man är.

Vårt förhållningsätt

Vi utgår från att barn kan. Vi ser barnet som kompetent att lära utifrån sina intressen och behov. I vårt arbete med barnen lyssnar vi in deras tankar och föreställningar för att fånga deras lärprocesser.

Vi arbetar för att anpassa lokalerna för att ge barnen möjlighet både till enskildhet och samvaro.
För oss är det viktigt att medvetet kunna utnyttja vardagens alla situationer i arbetet mot målen. Det betyder att vi ska ta vara på alla inlärningssituationer som finns i vardagen (ex. av- och påklädning, matsituationen, blöjbyte) och där stödja barnen i deras utveckling. Vi vill att barnen ska vara glada, trygga individer som får med sig många goda erfarenheter att se tillbaka på med glädje från förskolan.

Förskolan styrs av en mängd lagar och regler. Några av dem är stiftade på nationell nivå och gäller för alla förskolor i hela Sverige – andra är regler som förskolan skapat själva; till exempel ”plan mot diskriminering och kränkande behandling” och ”regler kring användandet av plats på förskolan”. Till höger hittar du styrdokument, regler och mål som styr vår förskola.

Vår verksamhet

Vi vill att barnen ska bli medvetna om hälsa och miljö. Vi har egen kokerska som lagar vår mat från grunden med enbart ekologiska råvaror och så mycket närproducerade produkter som möjligt. Varje dag är barnen ute för att få frisk luft och chans att röra sig. Vi erbjuder även alla barn massage minst en gång i veckan, samt har avslappning dagligen. Ni kan se hur en vecka på Lilla Jag ser ut genom att klicka här.

Vi delar in barnen i två grupper utifrån ålder; ekorrar och spindlar.

Om man är intresserad av en plats på Lilla Jag behöver man anmäla sig till Lilla Jags kö. Anmälningblankett för det hittar du här.